Wpisz nazwę stanowiska:
salary_header
Stawka Wynagrodzenia
Rok
Miesiąc
Dwutygodnik
Tydzień
Dzień
Godzina
Architektura i sztuki kreatywne
48 137 zł
Bazując na 693 wynagrodzeniach
Opieka nad dziećmi i edukacja
50 783 zł
Bazując na 3 654 wynagrodzeniach
Gościnność i podróże
46 584 zł
Bazując na 330 wynagrodzeniach
Dziennikarstwo i tłumaczenie
51 860 zł
Bazując na 58 wynagrodzeniach
Bezpieczeństwo i ochrona ludności
44 354 zł
Bazując na 246 wynagrodzeniach
44 354 zł
Bazując na 246 wynagrodzeniach
Prawo
53 200 zł
Bazując na 65 wynagrodzeniach
Nauka
58 442 zł
Bazując na 103 wynagrodzeniach