Stawka Wynagrodzenia
Rok
Miesiąc
Pół miesięczna
Tydzień
Dzień
Godzina
Wstrzymywanie
Wynagrodzenie
20 000 zł
Podatek dochodowy
- 394 zł
Ubezpieczenie emerytalne
- 1 952 zł
Ubezpieczenie chorobowe
- 490 zł
Ubezpieczenie rentowe
- 300 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
- 1 553 zł
Całkowity podatek
- 4 689 zł
Płaca netto
* 15 311 zł
Potrącenia ?
Odliczenie to określona kwota, którą można odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu, aby go obniżyć.
close-button
- 3 718 zł
Krańcowa stawka podatkowa
43.4%
średnia stawka podatku
23.4%
76.6%
Płaca netto
23.4%
Całkowity podatek
Całkowity podatek
Płaca netto
Podsumowanie
Jeśli zarabiasz 20 000 zł rocznie, mieszkając w Polska, zapłacisz podatek w wysokości 4 689 zł. To oznacza, że twoje wynagrodzenie netto wyniesie 15 311 zł rocznie lub 1 276 zł miesięcznie. Twoja średnia stawka podatkowa to 23.5% oraz twoja krańcowa stawka podatkowa to 43.4%. Ta krańcowa stawka podatkowa oznacza, że twój bezpośredni dodatkowy dochód zostanie opodatkowany według tej stawki. Na przykład, wzrost o 100 zł w twoim wynagrodzeniu będzie opodatkowany 43.38 zł, stąd, twoje wynagrodzenie netto wzrośnie tylko o 56.62 zł.
Przykład bonusu
Bonus 1 000 zł wygeneruje dodatkowy 566 zł dochodów netto. Bonus 5 000 zł wygeneruje dodatkową 2 831 zł dochodów netto.
UWAGA* Potrącenie u źródła jest obliczane na podstawie tabel Polska, podatek dochodowy. W celu uproszczenia przyjęto pewne zmienne (takie jak stan cywilny i inne). Ten dokument nie stanowi kompetencji prawnych i służy wyłącznie do celów przybliżonych.